SLEPECKÁ MUZEA EVROPSKÁ

Za pobytu v Zemském ústavu pro nevidomé v Brně jsem se jako žák, učeň a student setkal s prostředím od Vlčnova (kde jsem dosud žil) diametrálně rozdílným (o tom na jiných místech). Pokud jde o téma následující kapitoly, působily na mne tvůrčím způsobem dvě osobnosti. Byl to F. Urban a R. Krchňák. F. Urban svým zaměřením u mne neuvědoměle rozvinul zájem o slepecké pomůcky, R. Krchňák mne inspiroval svým vyprávěním ze života nevidomých. Přišlo to tak daleko, že mne uchvátila myšlenka věnovat se sbírce slepeckých pomůcek i jiných potřeb a obohatit tyflopedii o nové historické poznatky s cílem založit slepecké muzeum.

Přehled souborůApogeum