Pozvání do muzea

(Zora 1994/5, str. 22—23)

obrázek
obrázek
Slepecké muzeum na Chaloupkově ulici v Brně
pohled do expozice dílen
A. Špička

Plán Brna z roku 1898

Slepecké muzeum v Brně pořádá novou výstavu. Je to kolekce tyflografiky, to jest reliéfních obrázků, technických i jiných nákresů, zeměpisných map, územních plánků a podobně. Ve fondech muzea se nacházejí vzácné exponáty, například dřevěná zeměpisná mapa J. Bezecného, sada zeměpisných fyzikálních map M. Kunze, jeho technické nákresy, obrázky zvířat a jiné. Unikátní je soubor matric a zeměpisných map F. Urbana i J. Prokeše. J. Ditrich není dostatečně zastoupený, protože některé tituly byly již zničeny častým používáním. Zajímavé jsou rovněž reliéfní ilustrace školních učebnic. Sbírka přístrojové techniky pro výrobu reliéfů není tak bohatá, jak by si toto téma zasloužilo. Máme Rokosův rýsovací stroj, Čábův termolis, mechanický ruční lis (zlatičku) — a to je tak všechno.

Vedení muzea zajistí, aby návštěvníci, kteří navštíví výstavu poprvé, si mohli prohlédnout i nevystavené tyflofakty.

V rámci této výstavy může kdokoliv vystavit své výrobky nebo zařízení k výrobě tyflografiky. Nabídněte a pošlete popis. Výstava byla zahájena začátkem dubna a potrvá do konce srpna. Je rozdělená do dvou skupin, a to na výrobky amatérské a profesionální.

Muzeum je otevřeno ve středu 8-10 a 14-17 hodin a čtvrtek 14-17 hodin. Pro mimořádné zájemce a autokarové zájezdy je možné návštěvníky přijmout v kterýkoliv den. Nahlaste na telefonu 05/52 13 82 nebo 05/412 12 810, v druhém případě chtějte jen pracovníky muzea.

Vstupné je dobrovolné a je možné je započítat do režií zájezdu. Je věnováno na restaurátorské práce.

Adresa muzea: Chaloupkova 7, 612 00 Brno-Královo Pole.

Na vaši návštěvu se těší J. Smýkal, vedoucí muzea.Další><PředchozíSlepecká muzea evropská Apogeum