Slepecké muzeum v Brně mění zřizovatele

(Zpravodaj Technického muzea v Brně, březen 2000)

 

Dne 22. listopadu 1999 jsem na tomto místě uveřejnil výzvu ke členům Republikové rady Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, k předsedům oblastních a okresních odboček i ke všem členům této organizace, aby podpořili další rozvoj Slepeckého muzea v Brně, které se pomalu, ale jistě stává skladištěm unikátních předmětů proto, že jeho prostory jsou nedostačující a perspektivně nelze najít východisko z této situace, aby podpořili nabídku Technického muzea v Brně, která upřesňuje podmínky, za kterých se Slepecké muzeum může stát jedním z odděleních Technického muzea. Nabídka je pro rozvoj Slepeckého muzea tak výjimečně prospěšná, že jsem ji jako zakladatel jeho sbírek veřejně podpořil i z důvodu, že toto jedinečné muzeum nutně potřebuje odborné prostředí a nikoliv jen dohled volených funkcionářů, kteří si svého muzea váží, ale nic více dělat nemohou.

Dnes mohu všem příznivcům oznámit, že Republiková rada SONS dvěma třetinami hlasů schválila převedení Slepeckého muzea do majetku Technického muzea v Brně. Z titulu původce myšlenky zřídit u nás slepecké muzeum i jako kolega některých členů Republikové rady SONS všem těm, kteří toto řešení svým hlasem podpořili, děkuji a slibuji, budu-li požádán, pomohu odborně i organizačně. Pro mne osobně se den, kdy Republiková rada SONS můj původní projekt schválila, stal svátkem, ale zároveň dnem zamyšlení nad odpovědností. Všechny příznivce prosím o trvalou podporu.Další><PředchozíSlepecká muzea evropská Apogeum