Slepecké muzeum v Brně v nových prostorách

(Zora 2001/6, str. 16—17)

obrázek
obrázek
Z expozice Kultura nevidomých TMB
— sázecí stroje pro brailleské písmo a lis
Z expozice Kultura nevidomých TMB
levá část expozice

V oddělení pro slepeckou historii[1] Technického muzea města Brna (TMB) je stále živo. V současné době je dokončena inventarizace exponátů a průběžně jsou pracovníky TMB prováděny odborné restaurátorské práce některých předmětů především těch, kterým dříve hrozilo, že je nějaký funkcionář SONS přijde vyhodit, aby vyřešil nedostatek místa. Vzpomeňme, jak jsme si v bývalých prostorách v Chaloupkově ulici stěžovali na jeho nedostatek.

Nemáme jej ani nyní zrovna nadbytek, ale podle scénáře a architektova plánu nových prostor jsme nanejvýš spokojeni. Přestaly bývalé problémy s ekonomickým oddělením. Trvalé napětí a nejistota jsou vystřídány pracovní pohodou a pochopením ze strany vedení TMB i ze strany ostatních zaměstnanců. Bývalý laický dohled byl nahrazen odbornou pomocí. Slepecké oddělení je neustále doplňováno novou technikou a novými přírůstky do depozitu.

S otevřením celého komplexu TMB, a tedy i slepeckého oddělení, se počítá v květnu 2002. Přesto, že s novou organizací, inventarizací, rozsáhlými restaurátorskými činnostmi a tak dále je neustále mnoho práce, vedení slepeckého oddělení se činí. Mimo všem návštěvníkům známých hudebních dýchánků to byl tradiční koncert Vítání jara v koncertním sále brněnské konzervatoře. Měl mimořádný úspěch.

Pro budoucí slepeckou knihovnu, která bude součástí expozice a obsahuje na 400 vzácných tisků, chystáme přetisky vědecké literatury i beletrie. Rovněž chystáme možnost poslechu autentických nahrávek bývalé samizdatové literatury.

Slepecké oddělení zapůjčuje předměty na výstavy, které organizují jiná oddělení TMB, účastní se výstavy zdravotnické techniky, která probíhá v brněnské Měnínské bráně a měla svou vitrínu na Tmavomodrém festivalu v Brně.

Jsem přesvědčen, že v nových podmínkách se bude bádání ve Slepecké historii i uchovávání a zpracování vzácných tyflofaktů lépe dařit, a že činnost oddělení pro slepeckou historii bude i nadále na čelném místě v Evropě.[1] V současné době oddělení dokumentace tyflopedických informací TMB

 Další><PředchozíSlepecká muzea evropská Apogeum