Nabízíme spolupráci

(Zora 1990/9, str. 16—17)

(Viz též Zora 1994/4)

 

Již od 24. ledna tohoto roku se v Brně shromažďují nevidomí a slabozrací příznivci jediné samostatné organizace NS. Od této doby se metodicky koncipují způsoby činnosti a její náplň. Pořádali jsme postupně několik besed, na které jsme zvali a budeme zvát všechny brněnské nevidomé a slabozraké. I když tyto besedy dosud probíhají, uskutečnilo se ustavující shromáždění, na němž byla zvolena Oblastní rada.

Brněnská odbočka České unie nevidomých a slabozrakých přijímá za své členy občany z celého Jihomoravského kraje. Máme již první dobré zkušenosti ze samostatné činnosti. Odpoutali jsme se od stereotypního klišé, tvoříme nový styl koncepce činností Rady, které budou realizovány v zájmových klubech.

V současné době jsme vyřešili, jak pro naše členy získat základní kompenzační opatření sociálního charakteru. Uzavřeli jsme dohodu s Jihomoravskými energetickými závody o slevách na elektrický proud. V současné době jednáme s Metou, jakým způsobem budeme hradit slevy, které je možné poskytnout na rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Letos se nám to již nepodaří, ale v příštím roce snad budeme moci realizovat příspěvky na určitou formu rekreace. Máme v úmyslu zřídit v Brně rehabilitační středisko, chceme provozovat malou hospodářskou činnost a spolupracovat s nadací pro nevidomé a slabozraké děti, která je registrována v Brně. V prezidiu této nadace máme svého zástupce. Rozhodli jsme se vydávat vlastní periodikum s názvem Brněnský občasník. Zatím se formuje jeho profil, který závisí čistě na čtenářích. První číslo bodového časopisu již vyšlo. Stále je možné se přihlásit k odběru.

Zvažujeme možnost vydat výběr z telefonního seznamu, ve kterém budou uveřejněna čísla našich členů i nejdůležitějších orgánů a organizací.

Ke dni 20. května měla brněnská odbočka ČUNS asi 120 členů a hlásí se další.

Pokud budeme požádáni, jsme ochotni pomoci všude, kde by si nevidomí a slabozrací přáli založit oblastní odbočku České unie NS.Další><PředchozíZ historie Apogeum