Česko-moravská unie v Brně

(Zora 1990/5, str. 14—15)

Dne 24. ledna tohoto roku jsme v Brně založili oblastní organizaci České unie nevidomých a slabozrakých. Počet členů bude rozšířen o zájemce, kteří se přihlásí na dalších plánovaných besedách. Té první se zúčastnilo 127 osob. Členem se stal také našim čtenářům známý I. Barvič, který před třiceti lety začal u nás v Brně jako první načítat zvukovou knihu. V březnu oslavil své devadesátiny.

O čem se na první schůzce hovořilo?

Po základních informacích o Akčním programu ČUNS jsme přečetli dopis jejího prozatímního Koordinačního výboru. Po diskuzi, která se vyznačovala mnoha konstruktivními návrhy a vzácnou upřímností, jsme přijali usnesení. Obsahuje připomínky k činnosti a budoucí spolupráci s Koordinačním výborem v Praze a první impulzy pro počáteční činnost Koordinačního výboru v Brně.

Mezi závažné připomínky patří požadavek brněnských členů, aby se Česká unie nevidomých a slabozrakých přejmenovala na Českomoravskou unii NS. Za mimořádně důležité také považujeme dohody o finančním a majetkoprávním uspořádání. K tomu jsme přijali závěry, které by měly tvořit základní východisko. Rovněž nelze opomenout vyrovnání některých majetkoprávních vztahů a specifických zájmů pro Brno. Jedná se o dřívější majetek Podpůrného spolku samostatných slepců (PSSS), spolku Péče o slepé na Moravě aj. Budeme také usilovat o kvalitativně nové formy spolupráce s brněnskou Základní školou pro nevidomé a slabozraké, která získala nový areál moderních budov po Krajské politické škole KSČ v Brně. Objevují se také požadavky na péči o rodiny nevidomých nebo slabozrakých rodičů, kteří vychovávají zdravé děti. Přítomní upozornili na to, že rekreační středisko v Domousnicích bylo a tedy by zase mělo být výhradně majetkem NS.[1]

Aktuální je rovněž starost o uspořádání poměrů v Ústavu sociální péče v Brně-Chrlicích. Budova byla majetkem spolku Péče o slepé na Moravě. Podobně i budova domova důchodců v Nových Hvězdlicích, kterou převzal stát. Přijali jsme také požadavek na řešení v záležitosti neodkladných a náhlých cest (například k lékaři) u nevidomých a slabozrakých rodičů dětí. Využití taxíků k tomuto účelu by zajisté uvítali i starší, osamělí nevidomí.

A proč vlastně došlo k založení Českomoravské unie nevidomých a slabozrakých v Brně? Proto, že připravovaná třetí alternativa Svazu nevidomých a slabozrakých není proponována jako skutečně samostatný svaz, nýbrž poněkud vylepšený dosavadní systém nadvlády těch, kteří našim problémům nerozumějí a nenaučili se rozumět ani za uplynulých čtyřicet let. Odmítli jsme metody dozorčích orgánů, které se uplatňují i při koncipování tzv. samostatných svazů. Povinností nevidomých a slabozrakých je převzít své věci do vlastních rukou[1] Zámeček v Domousnicích získala pro účel rekreačního střediska Ústřední jednota invalidů, v té době již neexistoval PSSS

 Další><PředchozíZ historie Apogeum