Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: RODENBACH, Alexander von

další: RODRIGO, Joaquino

RODNÝ, Stanislav

* 4. 4. 1946

† 11. 8. 2001

Narodil se v Litoměřicích. LF UK v Praze studoval v letech 1964–1970. V r. 1974 vykonal atestaci I. st. a v r. 1979 II. st. z oftalmologie. Jako přednosta Centra zrakových vad Fakultní nemocnice v Motole (bývalého Oftalmopedického ústavu, respektive Ústavu pro nápravu zrakových vad), takřka 20 let (1981–2000) svého profesního života věnoval péči o pacienty se zrakovým postižením. Zasloužil se o celorepublikovou koncepci zdravotní péče o ZP děti i dospělé. Oddělení Centrum zrakových vad právě jeho zásluhou poskytuje specializovanou komplexní péči ZP všech věkových kategorií.

Z podnětu Rodného byla vytvořena síť specializovaných oftalmologických pracovišť předepisujících speciální optické pomůcky. Díky tomu i pacienti se získanými zrakovými defekty v produktivním a seniorském věku mají k těmto pomůckám přístup. Prosadil, aby optické pomůcky byly hrazeny ze zdravotního pojištění.

Kromě své práce s pacienty spolupracoval s řadou odborných pracovišť a organizací, které ZP osobám pomáhají. V 90. letech spolupracoval zejména s Českým svazem zrakově postižených sportovců, Mezinárodní organizací zrakově postižených sportovců, byl členem Českého paralympijského výboru. Věnoval se též činnosti pedagogické – přednášel na II. lékařské fakultě a PF UK v Praze a školil oční lékaře v předepisování speciálních optických pomůcek. Jeho přednášky byly vždy výborně odborně fundované a přitom srozumitelné jak odborníkům, tak i laikům. Pacientům dokázal přístupnou formou vysvětlit podstatu jejich problému.

Byl členem prestižní mezinárodní organizace věnující se rehabilitaci a výzkumu v oblasti péče o osoby se zrakovým postižením: The International Society for Low–vision Research and Rehabilitation.

Primář S. Rodný vykonal mnoho záslužné práce ve prospěch ZP pacientů, proto i jeho jméno patří do Tyflopedického lexikonu.

M.S., J.Ř.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here