Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: RODNÝ, Stanislav

další: RODRIGUEZ, Joaquin C. B.

RODRIGO, Joaquino

* 22. 11. 1901

† 19921

Významný španělský hudební skladatel, pedagog a hudební kritik.

Narodil se v Saguntu. Velmi brzy začal ztrácet zrak. Úplně oslepl až ve svých čtyřiceti letech. Hudbu studoval ve Valencii. Posléze obdržel stipendium a odešel studovat do Paříže, kde se nevěnoval pouze kompozici, ale také hudební vědě na Sorboně. Zde se oženil.

Válku prožili manželé v Německu celkem v bídě. Po válce mu bylo stipendium obnoveno. Po návratu do Španělska se živil jako učitel hudby, hudební kritik a komponoval hudbu k filmům. Pevnou existenci vlastně získal v r. 1957, kdy byl jmenován docentem hudby v Madridu. Působil zde třicet roků.

Jeho Concerto aranjuez pro kytaru s orchestrem je trvalou součástí repertoáru všech velkých kytaristů, kteří povznášejí Rodrigovo jméno do koncertních síní celého světa. Je nahráván na gramofonové desky všemi světovými firmami. Koncert napsal na podnět významného španělského kytaristy A. Segovü.

Jeho umění je ve Španělsku po zásluze ceněno. Již v r. 1951 byl jmenován členem Královské akademie. říká se, že v jeho hudbě se stýká stará španělská polyfonie s jásavou náladou lidových slavností. Využívá harmonické vymoženosti poslední doby i barevné možnosti impresionistického orchestru. Jeho skladby jsou bezprostřední a strhující. Některé jeho další skladby mají ovšem i archaizující ráz.

Rodrigo nepatřil mezi skladatele, kteří neradi ke svému jménu připojují slovo cieco nebo caecus. Avšak problematika, související s jeho ztrátou zraku, neovlivňuje obsah jeho skladeb. Tuto okolnost přechází mlčením. Často se ve zmínkách o jeho osobnosti o jeho zrakovém postižení ani nehovoří.

Jeho prvním skladatelským úspěchem byla klavírní sonáta z r. 1921. V r. 1923 získal cenu, Circulo de bellas arte za symfonickou báseň Per la flor del liri blau. V r. 1942 získal národní cenu za Concierto heroico pro klavír s orchestrem a konečně i cenu Cervantesovu za symfonickou báseň Ausencias de Dulcinea. Mimo koncert pro kytaru a pro klavír napsal ještě Concierto estic pro housle a Concierto galante pro violoncello s orchestrem. Jeho dílo doplňují ještě dvě symfonické básně El hombre de torre berneja a Preludium pro jitřního kohouta.

Dále napsal řadu skladeb klavírních, písně, skladby pro housle a harfu, několik koncertů pro různé hudební nástroje. V r. 1950 dosáhl velkého úspěchu kantátou Smutný byl král David.

Zvláštní místo zaujímají jeho skladby pro kytaru. Znamenají vyvrcholení vývojové linie vedoucí od Taaregy přes Turina a de Fallu.

V r. 1951 byl jmenován členem španělské akademie.

*1) V časopise Zora dne 3. 9. 1999 byla uveřejněna zpráva, že Rodrigo zemřel dne 6. 7. 1999

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here