česky english

Tyflopedický lexikon - obrazová příloha 2

Downloadable document:
Before downloading this document, please, sign up

Obrazová příloha publikace Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný ve formátu PDF
velikost : cca 28 MB
Obsahuje:

Fotografie z muzeí:

svět haptický


výběr složek

About Us
Download
Player
Contacts
Audio Description
Acters
APOGEUM, public association
Film and theatre audio description