85 Vezmeme věc do svých rukou

(Zora 1986/11, str. 27—28)

 

Více a více se aktualizuje otázka, jakým způsobem bychom mohli přispět k evidenci a poradenské službě i vlastní péči o zrakově těžce postižené děti předškolního věku. Komise rodičů a přátel ZP dětí Rady ZP ÚV Svazu invalidů v ČSR se touto otázkou zabývá na každém svém zasedání a vypracovala koncepci, která odpovídá nejen současným požadavkům společenské objednávky, ale patří také mezi nejaktuálnější v současné době a náleží k nejpropracovanějším okruhům tohoto tématu, jemuž se věnuje pozornost v evropské péči o nevidomé.

Čtenáři jsou o jednotlivých akcích průběžně informováni, avšak to již nestačí. Rozhodli jsme se proto apelovat na naše členy, ale především na funkcionáře Rad ZP OV SI, aby tuto problematiku zařazovali pravidelně na pořad svých jednání. Ještě do konce tohoto roku by měly Rady projednat, jakým způsobem se zhostí úkolu evidovat rodiny svého okresu, ve kterých mají nevidomé nebo slabozraké dítě. Dalším úkolem je potom ustavit klub rodičů a přátel ZP dětí a pořádat vhodné akce, mezi nimiž by neměly scházet odborné semináře, na kterých by rodiče měli být seznamováni se základy péče o jejich postižené dítě. Na okresech, kde není dostatečné množství organizovaných nevidomých, je třeba vytvářet kluby rodičů v rámci spojených okresních organizací, případně celého kraje.

Komise rodičů a přátel ZP dětí Rady ZP ÚV SI bude pravidelně pořádat setkání rodičů s vymezenou tematickou náplní pro vybrané věkové skupiny dětí. Z tohoto důvodu je nutné neustále doplňovat naši ústřední evidenci ZP dětí předškolního věku. Kluby rodičů na okresech by se pak měly soustředit na evidenci a zajištění tak řečené první pomoci rodinám se ZP dětmi.

V současné době projevují největší aktivitu v tomto směru v Českých Budějovicích, Olomouci a v Pardubicích. Rady ZP zde pořádají jednodenní semináře rodičů ZP dětí, na které zvou odborníky na specifické otázky výchovy, především předškolního zrakově těžce postiženého dítěte. Odborná asistentka H. Flenerová, O. Čálek a J. Smýkal nabízejí svou pomoc i dalším okresům, kde se rozhodnou podpořit většinou osamocené rodiče jejich zapojením do kolektivu, který je vyvede z nejsmutnějších myšlenek a podpoří i rozvine aktivitu výchovy dítěte. To potvrzují již uskutečněná setkání i celostátní semináře rodičů.Další><PředchozíSpeciálně pedagogické poradenství Apogeum