Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ROGACZEWSKI, Pavel

další: ROLLI, Dominicus

ROKOS, Miloš

* 2. 3. 1889

† 11. 1. 1971

Český vynálezce.

Narodil se v Pelhřimově. O jedno oko přišel již v osmi letech úrazem sněhovou koulí. Postupně v dospělosti oslepl i na druhé oko. Vystudoval techniku a získal titul inženýr. Po šesti letech zaměstnání ztratil zrak. Díky jeho povaze ho slepota nezatlačila do nečinnosti.

Začal se věnovat sadařství. V pěstování ovocných stromů měl dobré výsledky, o kterých psal do odborných časopisů. Dále soustředil svou pozornost na včelařství. Všeobecné uznání získal jeho nový typ úlu, který postavil ze dřeva a slámy.

Přitom ho tížily i starosti učitelů nevidomých žáků. Pro pražské slepecké školy zhotovil řadu modelů domů, chrámů, Prašné brány, majáků a jiných velkých staveb. Vytvořil i reliéfní plán Prahy. Zabýval se přístroji na zhotovování reliéfních obrázků. Jeho snem bylo vybudovat slepecké pinakotéky, které by obsahovaly reliéfní obrazy všeho, čeho se nevidomí nemohou zmocnit rukama. Pro slepeckou tiskárnu v Praze navrhl zvláštní druh sazby.

Je autorem celé řady tyflotechnických vynálezů. V první řadě to byl psací stroj pro Braillovo písmo i jeho obdoba pro současné psaní tří textů, zvaný trigraf. Pro nevidomé učitele hudby zkonstruoval elektrického dirigenta. Jeho pomocí udává sbormistr členům pěveckého sboru nevidomých takt prostřednictvím hmatových impulzů.

Zabýval se též možnostmi reliéfního kreslení. Sestrojil dva kreslicí přístroje, mechanický a elektrický (stylograf, designátor). Oba jsou určeny především vidomým učitelům, aby jimi mohli pořizovat reliéfní nákresy. V r. 1960 pořídil precizní dokumentaci o tomto zařízení. Zkonstruoval rovněž přístroj pro seznámení nevidomých s prostorovou perspektivou (Vizír). Všechny vynálezy zůstaly pouze v prototypech. Strojů pro psaní Braillovým písmem bylo vyrobeno několik. Také z toho důvodu se mnohé pomůcky nedochovaly.1 Rokos byl také dobrým hudebníkem. Napsal pro dechovou hudbu několik pochodů.

*1) Dva přístroje i psací stroje se nacházejí ve sbírkových fondech DTI TMB

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here