Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ROESNER, Carl Friedrich

další: ROKOS, Miloš

ROGACZEWSKI, Pavel

* 7. 9. 1951

Organizátor práce, kultury a zájmového života nevidomých a slabozrakých občanů Česka.

Narodil se ve Frýdku-Místku. Po nedoléčených planých neštovicích mu v 7 letech zůstala těžká slabozrakost. V současné době je úplně nevidomý.

V dětství a raném mládí vyrůstal v malé vesničce Vojkovicích. V nedalekém Hnojníku absolvoval . Pro svou zrakovou vadu měl omezený výběr povolání. Začal se učit podlahářem a obkladačem, avšak před ukončením oboru mu zrak opět zeslábl. Pokoušel se vykonávat různé práce, až se prostřednictvím svého očního lékaře dověděl o možnosti absolvovat v pražské Učňovské škole pro NS masérský kurz. Kurz byl externisty přeplněn, a tak se zaučil čalouníkem. Masérství ho však lákalo nejvíce, a tak absolvoval masérskou školu v Balneologickém a fyzioterapeutickém ústavu při UK v Praze.

Praxi maséra začal vykonávat v r. 1972 v Karlových Varech, kde si našel bydlení. I jako zrakově těžce postižený vykonával segmentové masáže, rehabilitační tělocvik, elektroléčbu a trakce.

Pěstoval sport a v Karlových Varech založil klub ZdP mládeže. Od r. 1976 se začal věnovat činnosti v tehdejší organizaci nevidomých občanů, kde se stal předsedou. Od r. 1979 je činný v nejvyšších složkách ZdP (ÚV SI Rada ZP a ÚV ZdP mládeže). Rovněž na svém pracovišti v Čs. státních lázních se zapojil do činnosti tehdejšího SSM, kde od r. 1979 byl předsedou ZO.

V té době již byl ženatý a přicházely děti. V r. 1976 se zapojil do hnutí ZP masérů, stal se členem krajské a ústřední komise a zajišťoval různé vzdělávací kurzy, rehabilitační pobyty v tuzemsku i zahraničí.

Zaměstnání maséra vykonával do r. 1991, kdy byl vyzván, aby své zkušenosti uplatnil jako profesní pracovník v SONS. V této době působily v rámci ZP dvě organizace, které se snažily pomáhat NS občanům. Rogaczewski patřil k těm, kteří měli snahu spojit obě organizace a stal se členem přípravného výboru pro slučující sjezd, ke kterému došlo v r. 1996. Stal se předsedou OO SONS Karlovy Vary, předsedou Krajské koordinační rady a členem RR SONS v ČR. V r. 2001 byl oceněn Oscarem za občanskou statečnost. V té době již byl nevidomý.

Po listopadu 1989 se zapojil do veřejné činnosti, byl zvolen do zastupitelstva města Ostrova nad Ohří a pracoval v některých komisích, rovněž se stal členem okresního zastupitelstva v Karlových Varech.

V r. 2000 vznikl profesní Cech ZP masérů v ČR, kde byl zvolen cechmistrem, avšak pro množství jiných činností od r. 2003 působí jako zástupce Cechmistra pro záležitostí ekonomické a vzdělávací, především v nových technikách. Rozvíjí se spolupráce s lékaři i Fakultou tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Za největší úspěch celé činnosti ve prospěch Cechu ZP masérů lze považovat zapojení do mezinárodní certifikované instituce International Education Society (IES) se sídlem v Londýně a s pobočkou v Brně.

V r. 2000 byl Rogaczewski zvolen předsedou Karlovarské krajské rady ZdP občanů a členem její Národní rady. Od r. 2003 je statutárním zástupcem (předsedou) občanského sdružení Centra služeb ZdP Karlovarského kraje.

Od r. 2003 vykonává Rogaczewski funkci jednatele v nestátním zdravotnickém zařízení Taktila, s.r.o., které má své sídlo v pražském středisku Dědina, kde po půlročním kurzu získá ZP zájemce kvalifikaci pro vykonávání masérské praxe pro zdravotnictví.

K prioritám Rogaczewského patří funkce ředitele o.p.s. TyfloCentrum Karlovy Vary, jehož činnost byla zahájena v r. 2001. Z mimořádných činností je to např. integrace NS dětí do běžných škol, masérský salon, časopis Oblastník, rehabilitační a rekvalifikační pobyty, pořádání plesů.

Pracovní i zájmová činnost P. Rogaczewského je mimořádně rozsáhlá. Nejvýznamnější je činnost v TyfloCentru, v popředí jeho zájmu je i Taktila a Cech ZP masérů.

Zbude-li mu někdy volná chvilka, velmi rád cestuje, poslouchá hudbu. V minulosti aktivně hrával kuželky, na které však již nezbývá čas. Sportovcem je spíše pasivním, hokejová a fotbalová utkání v televizi si nenechá ujít. Nezapomíná díkem své manželce a ani na své dva vnuky, kteří jsou rovněž radostí jeho života, jak píše.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here