Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: KUCHAŘ, Antonín Jan

další: KULHÁNEK, Josef

KUCHAŘ, Michal

* 26. 7. 1953

Český tyfloped a organizátor vzdělávacích programů pro nevidomé studenty.

Narodil se v Kyjově. Tamní ukončil v roce 1968. V r. 1971 se vyučil montérem elektrovodných sítí. V r. 1975 začal při zaměstnání studovat na gymnáziu v Brně. Maturitní zkoušku vykonal v r. 1979.

Rozhodl se opustit své původní povolání a v r. 1980 nastupuje jako nekvalifikovaný vychovatel do internátu pro NS v Brně s dispenzí. V následujícím roce zahájil studium na PF UP v Olomouci, obor speciální pedagogika. Toto studium při zaměstnání ukončil v r. 1986 a nastupuje místo učitele v téže škole. Věnuje se doktorandskému studiu, které úspěšně zakončil v r. 1988 jako doktor pedagogických věd.

Po listopadu 1989 se začal zaměřovat na získání vhodnějších prostor pro zajišťování výchovy a vzdělávání nevidomých dětí, čehož dosáhl v r. 1990 přidělením několika budov areálu dříve sloužících politické škole v Brně-Pisárkách. pro NS žáky se tam nastěhovala i s internátem v tomtéž roce. M. Kuchař zajistil i první nejnutnější stavební úpravy, které potom pokračovaly několik let.

V r. 1990 působil jako odborný instruktor tyflopedické poradny pro rodiče nevidomých dětí raného věku. Externě spolupracoval s ministerstvem školství při konkurzních řízeních pro obsazování ředitelských míst škol pro zdravotně postižené žáky. Spolupracoval též se školní inspekcí.

Je iniciátorem a spoluzakladatelem Nadace pro pomoc zrakově těžce postiženým dětem, kde realizoval projekt spolupráce s Hilton-Perkinsovou nadací, v důsledku čehož dochází k významné spolupráci metodické a materiální pomoci především nevidomým dětem.

Podílí se na přípravě a vzniku speciálních pedagogických center a stává se vedoucím tohoto centra při pro NS v Brně. M. Kuchaře vábilo samostatné podnikání a manažerská činnost. Ze školy i pedagogického centra proto odešel, v nadaci však zůstal i nadále činný.

V r. 1992 se stal iniciátorem založení Soukromé střední školy pro NS studenty, jejímž zřizovatelem se stala Nadace. Idea náplně školy vycházela z dosavadních problémů přechodu absolventů v Brně do speciálních škol v Praze včetně zajištění možnosti dalšího vzdělávání NS mládeže, u které nebyly předpoklady pro dokončení úplného středoškolského studia. Škola byla zestátněna v r. 1997.

Za nejvýznamnější aktivity M. Kuchaře lze považovat jeho spoluúčast při zajištění nových, komfortních prostor Základní a mateřské školy s internátem pro nevidomé a slabozraké žáky v Brně (1989), založení Soukromé střední školy pro těžce zrakově postižené studenty, později převedené se vším majetkem pod státní správu a podporu vzniku Občanského sdružení Apogeum v roce 2001, jehož je garantem.

Ve spolupráci s tímto sdružením se podílel autorsky nebo redigoval do konce roku 2005 jeho celkovou produkci 53 filmů s komentářem pro těžce zrakově postižené posluchače. Komentář vysvětluje scény, které lze jen vidět. Je spoluautorem počítačové verze DVD přehrávače s hlasovým výstupem, spolupracoval na tvorbě světově unikátních patentů aktivního menu a průběžného střihu digitálních nosičů včetně paralelní projekce komentářů k filmům, to vše ve verzích pro nevidomé a slabozraké osoby.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here