Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: DVOŘÁKOVÁ, Libuše

další: DŽAJIN VAJO ZO

DZURŇÁK, Michal

* 8. 9. 1923

† 1. 3. 1994

Slovenský tyfloped.

Narodil se ve Spišském Hrhově, kde také absolvoval vzdělání. Pro výborný prospěch se rodiče, ač chudí, uvolili podporovat ho na studiích. Studium na učitelském ústavu ve Spišské Nové Vsi absolvoval v r. 1945. Studium na PF UKo v Trnavě dokončil v r. 1975. Později si kvalifikaci doplnil studiem defektologie.

V letech 1945–1952 vyučoval ve školách v okrese Spišská Nová Ves a Nové Zámky.

V letech 1952–1960 byl vedoucím Odboru školství na okrese v Levoči, krátce vyučoval v pro nevidomé žáky v Levoči, 1960–1964 působil jako tajemník Okresního národního výboru tamtéž. V r. 1964nastoupil jako ředitel učňovské školy pro mládež s vadami zraku v Levoči. Mimořádnou aktivitu projevil při stavbě nové budovy školy. Zasloužil se o přípravu nevidomých a slabozrakých absolventů k povolání, za což byl několikrát veřejně oceněn. Usiloval o stavbu nové budovy pro toto učiliště, protože stávající byla velmi nevhodná. Byl zvolen poslancem krajského národního výboru. V této funkci se mu podařilo záměr realizovat.

Zavedl nové učňovské obory a vybavil potřebným zařízením. Zasadil se o možnost maturity jako nadstavby. Zkušenosti si vyměňoval s obdobnými školami v Praze a tehdejším Karl-Marx-Stadtu (Chemnitz). Odborné kontakty pěstoval též s jinými podobnými školami v zahraničí.

Počátkem sedmdesátých let 20. století za konzultací s lékaři připravil obsah studia masérství. Na základě speciálních učebních plánů a učebních osnov vznikla r. 1972 Zdravotní škola pro mládež s vadami zraku.

Ve Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku vykonával funkci místopředsedy.

Vybudoval a stal se vedoucím slepeckého muzea v Levoči (1974). Činnost tohoto zařízení však byla poněkud statická. Michal Dzurňák prosadil do praxe myšlenku konvertovat muzeum na studijní středisko speciální a léčebné pedagogiky, později (1990) profiloval nové obsahové zaměření muzea či studijního střediska na Muzeum špeciálného školstva, které vedl až do své smrti. Později se stalo Muzeem speciálního školství a některé slepecké pomůcky se dokonce ztratily. V současné době je pod vedením, které vtisklo muzeu z hlediska tyflopedie poněkud jiný obsah. Muzeum se zaměřuje na konání výstav žákovských prací všech speciálních škol aj.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here