Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: DULON, Friedrich Ludwig (Dülong)

další: DZURŇÁK, Michal

DVOŘÁKOVÁ, Libuše

* 18. 1. 1924

Učitelka hudby v ústavu pro nevidomé, později v pro nevidomé a slabozraké v Brně.

Narodila se v Prosetíně. Již v dětském věku hrála na housle. Byla přijata na konzervatoř v Brně, kde v r. 1945 vykonala státní zkoušku z hudby, hlavní nástroj housle.

Od února 1946 do srpna téhož roku působila v městské hudební škole v Prostějově. Do ústavu pro nevidomé nastoupila na podzim r. 1946. Vyučovala hře na housle. Po absolvování druhé státní zkoušky vyučovala též hře na klavír. Výuku hry na housle později opustila s odůvodněním, že housle nejsou vhodným hudebním nástrojem pro nevidomé hudebníky.

V průběhu svého dlouholetého působení v ústavu a pozdější pro nevidomé i pro slabozraké žáky připravila mnoho nevidomých a slabozrakých absolventů ke zkouškám pro studium na Pražské konzervatoři pro zrakově postižené. Podílela se též na přípravě učebních osnov hry na klavír. Po určitou dobu se úspěšně věnovala přípravě a režii divadelních her, které hráli žáci školy.

Do důchodu odešla v roce 1982. I v této době vyučovala hře na klavír soukromě.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here