Přátelům komentovaného filmu sdělujeme, že od 15.1. 2017 můžete každou neděli na TV Prima sledovat nový seriál Temné údolí, na jehož tvorbě audiopopisu jsme se podíleli. Začátek ve 20,15 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


 

Upozornění:

Do odvolání nebude možné využívat registrační systém. Zájemci o členství ve Filmovém klubu se mohou přihlásit na níže uvedené e mailové adrese. Děkujeme za pochopení.

změna účtu: 2500755118/2010
změna e mailové adresy: apogeum@centrum.cz

Pro rok 2017 se výše daru spolku Apogeum, opravňující k získání členství ve Filmovém klubu Apogeum  nemění a činí 150 Kč.
I v roce 2017 pořádáme kurzy audiopopisu.

 

Na činnost sdružení přispívají:

Nadační fond Českého rozhlasu
logo světluška
NFČR
Mnisterstvo kultury ČR
logo MK

APOGEUM, zapsaný spolek - audiopopis filmů a divadelních představení
logo Apogeum