3D modely

Když se dotýkám ženské tváře, nevím jestli má velký nos a malé uši v poměru k obličeji, nejsem schopen poznat zda je krásná. Je to mozaika, kterou nedokáži poskládat. P.M. 36 let, ztráta zraku v 15 letech   Bylo to krásné. Dotýkala jsem se drsné struktury pískovce stěn, hladila jsem řezby dřevěných lavic, slyšela jsem ozvěnu hlasů v prostoru, cítila nezaměnitelnou vůni kostela a pozorně si vyslechla veškeré informace o jeho historii a výzdobě. Ráda bych však také poznala celou jeho podobu pokud by existoval jeho model.Mé představy jsou neúplné. L.Ř 42 let, nevidomá od narození

ÚVOD

Vše zahájil vzdělávací projekt Byl jednou jeden člověk, který vyplynul z nových možností, danými současnými technologiemi, jednoduše využitelnými a rozšířitelnými prakticky po celém světě. V průběhu práce na projektu jsme byli konfrontováni s nutností sjednocení modelů, které měly projekt doplňovat a tak vznikl projekt nový, kterým jsou Měřítkové sady. S jejich pomocí, spolu s modely v daných měřítcích, popřípadě s modely v reálné velikosti, viz. model Trilobita, bude projekt Byl jednou jeden člověk dále rozvíjen Výše uvedené nové možnosti jsou především 3D tiskárny a šíření programů pomocí internetu. Na rozdíl od minulé a dosavadní praxe kdy se jednalo o náročnou a nákladnou práci související s výrobou třírozměrných modelů vnikla možnost jejich vytváření výpočetní technikou a šíření programů modelů pomocí internetu. Zveřejněním na webových stránkách jsou přístupné a zdarma stažitelné všem zájemcům a projekt také počítá s jejich doplňováním ze stran ostatní veřejnosti. Prostředky naplnění jsou tři měřítkové sady v poměrech 1: 45, 1:500, 1:1500 a audiopopisem opatřený televizní seriál Byl jednou jeden člověk, doplněný 3D modely, případně reliefními obrázky.  

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je v maximální možné dosažitelné míře konkretizovat abstraktní představy osob těžce zrakově postižených, týkající se vzhledu a velikostních poměrů celé řady předmětů, flóry i fauny, které jsou v makroprostoru hmatem nepostižitelné.  

CÍLOVÉ SKUPINY

Projekt Byl jednou jeden člověk je určen všem těžce zrakově postiženým. Ve vztahu k době vzniku zrakové vady neexistují žádná omezení stejně jako k míře zrakového postižení a jejího typu. U osob nevidomých od narození se jedná o rozvíjení získaných prostorových představ a jejich získávání. U osob později osleplých se jedná o rozvíjení zrakových představ z předchozího období bez zrakové vady , jejich znovupoznávání a získávání představ nových. Také ve vztahu k věku neexistují žádná omezení.    

SOUČASNÝ STAV

V současnosti se v případě reprodukce haptické grafiky setkáváme s reliefním tiskem nebo metodou termovakuového lisování, popřípadě tvorbou kreseb na mikrokapslovém papíře a tepelně zpracovatelných samovzpěnitelných barev. Ve tvorbě třírozměrných předmětů a modelů dosud vládnou manuální techniky. Odlévání do forem, zejména sádrové odlitky, papírové nebo lepenkové modely, sochařské práce nebo práce modelářské ze dřeva, často kombinované s jinými materiály. Všechny tyto techniky jsou velmi časově a tím i finančně náročné. Přesto existuje velké množství modelů, bohužel značně roztroušených, pro výuku nedostupných. Často jsou konané haptické výstavy, zejména v Praze. V jednotlivých regionech se v některých místech můžeme setkat s mnoha modely místních zajímavostí i modely částí měst, bohužel většinou nejsou určeny pro haptické poznávání. Co se týká zpřístupnění jednotlivých kategorií jsou nejvíce hapticky zpřístupněná díla sochařská. Svébytné je železniční modelářství, které také umožňuje srovnávání rozměrů všech modelů, včetně staveb, stromů, aut, vlaků i osob v daných měřítcích. S využitím třírozměrného tisku pomocí 3D tiskáren se otevírají nové možnosti spočívající především v nekonečné rozmanitosti tvorby modelů, jejich jednoduchém šíření i nízkých pořizovacích nákladech.  

TELEVIZNÍ SERIÁL BYL JEDNOU JEDEN ČLOVĚK

Animované dějiny světa ve slavném francouzském seriálu pro děti aneb Co byste měli vědět o své minulosti. z roku 1978. 25 dílů od vzniku Země po současnost v délce 25 minut . Celkem 11 hodin zábavy a poučení. A tak je hodnotí někteří diváci: - Moc poučný a taky hezky nakreslený francouzský seriál. Mě vždycky nešel dějepis a tenhle      seriál mi moc pomohl - Skvělý seriál pro všechny věkové kategorie. Pro každého člena rodiny se tam najde něco. Na      tomto seriálu jsem vyrostla. Zvláště milé bylo, když však nedávno naše středoškolská    dějepisářka zvolila tento seriál coby učební pomůcku. Fakta jsou zobrazena veselým, vtipným   a    přitom poměrně přesným způsobem. - Francouzská perla s nezapomenutelným výchovným dopadem. O člověku snadno, rychle,    přehledně a především vtipně a zábavně. - Geniální nápad, jak udělat školu hrou. Seriál má vysokou naučnou hodnotu, přitom je ale velmi    zábavný. Měl by se ve školách promítat, místo nudných a nezajímavých vyučovacích hodin. - Tak z tohohle seriálu si pamatuju snad víc faktů než ze školy....no ze základky každopádně Celosvětová úspěšnost tohoto díla je předurčuje pro jeho zpřístupnění i těžce zrakově postiženým. Většina zásadních informací je zde ovšem sdělována vizuální formou. Samotné opatření seriálu audiopopisem je tedy v tomto případě nedostatečné. Proto vznikl tento projekt jako komplexní. Nejen s audiopopisem, ale i s modely pro haptické vnímání.  

BUDOUCNOST PROJEKTU

Budoucnost projektu je založena na aktivizaci mezinárodní solidarity ve tvorbě 3D modelů. Proto hodlá Apogeum zahájit popularizaci projektu jak směrem k veřejnosti, tak i směrem k těžce zrakově postiženým formou návštěv a besed spojených s praktickým seznámením s projektem Byl jednou jeden člověk i projektem Měřítkových sad. Doufáme, že nalezneme další tvůrce programů v 3D, kteří budou ochotni vytvářet další modely.   Dotazy týkající se projetů směřujte na jejich autora, PaedDr. Michala Kuchaře tel.: 602839082

 
Ukázkový popis modelu trilobita: Trilobiti (název podle těla tvořeného třemi laloky -- prostředním a dvěma bočními) jsou vyhynulí členovci. Objevili se ve starších prvohorách asi před 550-530 milióny lety. Jednalo se o výlučně mořské živočichy, jejichž článkované tělo bylo pokryto mineralizovaným exoskeletem - vnější kostrou jako u hmyzu a korýšů. Exoskelet trilobiti v průběhu růstu svlékali a odhazovali. Trilobiti neměli kusadla potravu si cpali do úst jakýmsi víčkem na spodní straně horního okraje hlavy (rostrum). Někteří se živili drobným materiálem v kalu u dna, jiní byli draví a napadali jiné trilobity. Ke kousání používali ostré kyčle na svých předních nohách (u dravých druhů). Trilobiti byli živočichové (žijící při dně); pozdější druhy byly i hlubinné, další se vznášely v chomáčích řas a mořských rostlin. Po dně se pohybovali kráčením spíše než plaváním. Jejich tělo bylo tvořeno hlavou, tělem a zadečkem. Měli mnoho nespecializovaných dvouvětevných nohou se žábrami Mohli se stáčet do klubíčka a chránit se tak při napadení. Jedněmi z jejich úhlavních nepřátel byli hlavonožci a ryby. Trilobiti dosahovali velikosti od 1mm do 90cm.  

3D modely ke stažení

APOGEUM, zapsaný spolek - audiopopis filmů a divadelních představení
logo Apogeum