Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ROTTEROVÁ, Leopoldine

další: ROUSS, A. P.

ROULE, Bohdan

* 30. 9. 1955

ředitel Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze.

Narodil se v Praze jako syn významného rytce Československých poštovních známek. Po ukončení ZDŠ byl v r. 1970 přijat do čtyřletého učebního oboru reprodukční grafik.

Po úspěšném vykonání učňovských zkoušek v roce 1974 nastoupil základní vojenskou službu. Po jejím ukončení v r. 1976 pracoval jako reprodukční grafik v n. p. Státní tiskárna. V tomto roce byl také přijat na SPŠ grafickou, večerní studium při zaměstnání v oboru polygrafie, které v r. 1981 ukončil maturitou.

V té době pracoval v n. p. Tiskařské závody jako mistr reprodukčního střediska a vykonával funkci zástupce vedoucího provozu. Od r. 1983 byl zařazen v témže podniku do funkce samostatného referenta racionalizace výroby a práce technického rozvoje.

V r. 1986 dostal nabídku od tehdejšího ředitele Slepecké tiskárny a knihovny K. E. Macana Miloslava Sojky ke spolupráci. Ve stejném roce nastoupil na plný pracovní úvazek do funkce vedoucího výrobního oddělení Slepecké tiskárny a knihovny K. E. Macana.

Za jeho vedení se začal provoz výrazně modernizovat. Zavedl nové technologie. Z ruční sazby se přešlo na sazbu počítačovou, zároveň se tím zrychlily korektury. Následný tisk se zkvalitnil užitím hliníkových matric zhotovených na automatizovaném sázecím stroji Puma V. Počítačový tisk bodového písma se provádí i prostřednictvím tiskáren Index a Braillo 400.

K 1. září 1995 byl Roule tehdejším ministrem kultury ČR jmenován do funkce ředitele Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. Tuto funkci využil k zavádění nových technologií i v ostatních úsecích organizace.

Za jeho vedení byla celá knihovní struktura zmodernizována včetně počítačové evidence a kontroly výpůjční sítě pro čtenáře. Stejnou pozornost věnuje zvukovému úseku knihovny, kde probíhá modernizace nahrávacích studií, zahrnující i digitalizaci nahrávek. Pro zaměstnance je vybudováno odpovídající pracovní zázemí.

Modernizovaná knihovna a tiskárna slouží stále většímu počtu čtenářů, kteří pravidelně využívají nepřetržitě doplňovaný knihovní fond a veškeré služby knihovny včetně rozvážky knih a bezprostředního kontaktu prostřednictvím internetu.

ředitel B. Roule je důstojným zástupcem tak významného kulturního zařízení, jediného svým rozsahem a historií v České republice.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here