Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: PERMAN, Alois

další: PERO z Mexia

PEROV, M.

Ruský tyfloped.

V r. 1901 sestavil návrh zkratkopisu pro Braillovu ruskou azbuku. Pro slovanské jazyky není zatím žádný zkratkopis vhodný. Buď je natolik složitý, že jeho soustava je zvládnutelná jen s velkými obtížemi, nebo je z hlediska ortografického nepřijatelná. Nejedná se o těsnopis, kde bychom mohli tuto skutečnost přehlédnout.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here