Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: LUDVÍK IX.

další: LUDWIG, Hans

LUDVÍK, František

* 18. 10. 1908

† 5. 12. 1974

Český defektolog.

Po studiích působil jako učitel v obecných školách v Praze. V roce 1934 nastoupil jako učitel zvláštní školy v Praze. V r. 1945 se stal členem školské rady. V r. 1949 byl povolán na ministerstvo školství do funkce ústředního školního inspektora. Byl mu svěřen úsek pro mládež vyžadující zvláštní péče. V r. 1958 přešel do Výzkumného ústavu pedagogického jako vedoucí oddělení škol pro mládež vyžadující zvláštní péče.

Pracoval ve Svazu učitelstva pomocných škol. Stal se zakladatelem setkávání českých a slovenských učitelů speciálních škol. Byl odpovědným redaktorem časopisu Otázky defektologie, kterému předcházel časopis Mládež vyžadující zvláštní péče. Externě působil na katedrách speciální pedagogiky v Olomouci i v Praze. Nemohu však říci, že by přál vysokoškolskému studiu nevidomých.

Nevidomí, kteří s ním přišli do styku, mohli poznat, že k nim nemá zrovna kladný postoj. Údajně to bylo tím, že měl v rodině nevidomého příbuzného, se kterým se nesnášel.

Publikoval velké množství článků, které se sporadicky týkají i nevidomých, pouze však okrajově. Napsal: Mládež vyžadující zvláštní péče (1953); Školství pro mládež vyžadující zvláštní péče (1954); Dějiny defektologie (1956) aj.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here