Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: LIPINSKÁ, Melanie

další: LITAIZE, Gaston Gilbert

LISI, Alberto

* 1961

Významný italský klavírní virtuos.

Pochází z Milána. Narodil se s částečným zbytkem zraku, v 6 letech oslepl úplně. Brzy potom byl přijat do Milánského ústavu pro výchovu a vzdělávání nevidomých dětí, kde se také začal učit hře na klavír. Ihned od počátku se vyznačoval výborným hudebním nadáním a mimořádnou pílí. Ve studiu hry na klavír pokračoval a dokončil je na Konzervatoři Giuseppa Verdiho ve třídě Alberta Mozzattiho v Miláně.

Odtud se odvíjí jeho stále se prohlubující interpretační umění. Mimo to uspořádal turné prakticky po všech větších kulturních střediscích Itálie. Mimo Itálie hrál v předních koncertních sálech Evropy. Zvláště nadšený ohlas měl koncert, který Lisi uspořádal v r. 2005 v Coolidgeově posluchárně Kongresové knihovny Thomase Jeffersona ve Washingtonu. Předvedl zde své nejoblíbenější klavírní koncerty Franze Schuberta, Ference Liszta a Fryderyka Chopina. Na závěr návštěvy v USA obdržel Lisi slib, že Kongresová knihovna vytiskne pro italské hudebníky potřebné braillské hudebniny.

Lisi trvale působí v milánské La Scale, v jejím oddělení pro exotickou hudbu.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here