Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: LIBANSKY, Josef

další: LIDKE, Wolfgang

LIČKO, Ján

* 25. 10. 1933

Významný slovenský tyfloped. Učitel v pro nevidomé děti, později pracovník Rehabilitačního střediska pro později osleplé v Levoči, na jehož základní tvorbě koncepce se podílel.

Zrak i pravou ruku ztratil v důsledku druhé světové války. Po absolvování pro nevidomé v Levoči přesvědčil učitele svým zájmem o studium na gymnáziu. Studoval na běžném gymnáziu v Levoči. V r. 1953 pokračoval ve studiu na VŠP.

Po delším hledání svého uplatnění přijal v roce 1959 místo učitele v pro nevidomé v Levoči, kde působil do r. 1972. V letech 1963–1967 studoval při zaměstnání na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě speciální pedagogiku.

V r. 1976 se zúčastnil přípravy vybudování Rehabilitačního střediska pro nevidomé v Levoči, kde potom začal pracovat jako učitel a lektor. Byl zástupcem ředitele. Spolupracoval na tvorbě učebních plánů i učebních osnov, je spoluautorem slabikáře pro později osleplé i jiných prací v rámci učebních témat střediska. Zpracoval i metodiku čtení a psaní bodového písma.

V r. 1986 vykonal rigorózní zkoušky a získal titul PaedDr. Cítil se nyní zavázán tím více se soustředit na vědeckou činnost v oblasti rehabilitace a rekondice těžce zrakově postižených. Nezanedbával ani nutnost středisko vybavovat moderními učebními pomůckami.

Je členem nadace Fond pomoci Rehabilitačnímu středisku. Trvale pracoval ve slepeckém hnutí. V rámci této činnosti byl členem odborných komisí.

Je autorem nebo recenzentem speciálních učebnic pro nevidomé. Napsal spis Po temnotách svetlo.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here