Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: LENERT, Josef

další: LE PLA, Gerta (Frieda)

LEOPOLD, Achilles Daniel

* 1691

† 1773 (1753)1

Německý básník.

Narodil se jako syn lübeckého patricije. Od narození byl nevidomý. Spolu se svým bratrem Mikulášem, rovněž nevidomým, dostali výbornou výchovu v přívětivém rodinném prostředí. Studoval latinu, řečtinu, zeměpis a práva. Nakonec se však věnoval teologii. Všichni kolem něho obdivovali jeho znalosti. Pokládali ho za div století.

Mimořádně kladně byla oceňována jeho sbírka sonetů Geistliche Augensalbe in 300 Soneten aus wichtigen Sprüchen der Heiligen Schrift zum eigenen Gebrauche zubereitet (Duchovní oční mast ve 300 sonetech z Přísloví Písma svatého pro vlastní potřebu připravená). Latinský spis Comentatio de caecis ita natis se zabývá problematikou nevidomých.

*1) Viz Scherer, 1864

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here