Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: LANDY, Sofia

další: LASCARIDU, Katarina

LANGLAIS, Jean

* 1907

Francouzský varhaník a hudební pedagog.

Narodil se v La Fontainebleau. Zrak ztratil, když mu byly tři roky. Základní vzdělání získal v pařížském Národním ústavu pro mladé slepce. Poté studoval na konzervatoři, kde byl jeho učitelem hry na varhany M. Dupré a učitelem kompozice P. Ducas.

Působil jako chrámový varhaník v Paříži, od r. 1945 v bazilice sv. Klotildy, kde před tím hrával César Franck. Pořádal rozsáhlé koncertní cesty, na nichž hrál skladby francouzských autorů. Na Národním ústavu pro mladé slepce vyučoval hře na varhany a kompozici, soutěžně ve Schola Cantorum.

Těžištěm jeho repertoáru jsou díla francouzských soudobých skladatelů. V r. 1968 byl vyznamenán řádem čestné legie.

Mimo četné varhanní skladby napsal Hlas větru pro sbor, sóla a orchestr, Esej nad vánočním evangeliem pro varhany a orchestr, Symfonické kusy, Koncertantní suitu pro violoncello, Koncert pro varhany a orchestr, Koncertní suitu, mše, kantáty, motety, komorní díla, skladby pro klavír, skladby pro varhany aj.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here