Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: LACHMANN, Wilhelm Ludolf

další: LANDESMANNOVÁ, Marie

LANA TERZI, Francesco

* 1631

† 1687

Italský mnich.

V současné době už nikdo nepochybuje o tom, že písmo z bodů je nejadekvátnější pro vnímání hmatem. Muselo však uplynout mnoho času, než se to v praxi potvrdilo. Jistě nebudeme považovat za první bodové písmo uzlíkové „písmo“ Inků. Potom je prvním v řadě skutečných bodových písem systém Fr. Lany Terziho.

O životě tohoto italského mnicha z Brescii máme jen mizivé informace. Písmo pro nevidomé vytvořil v r. 1670. Byl zcela zaujatý tvorbou tajných písem. Každý pokus o sestavení písma pro nevidomé byl až do okamžiku, kdy V. Haüy založil historicky první ústav pro výchovu a vzdělávání nevidomých, ojedinělý a určený pro konkrétní osobu. Velká většina autorů se soustředila na aplikaci a adaptaci běžného písma do reliéfu. Ne tak Lana.

Mezi autory v podobné situaci vyčleňujeme zvláštní místo Fr. Lanovi, který ve svém spise Prodromo (Úvod ke zkoušce nového vynálezu – 1670) popisuje několik způsobů tajného písma, výslovně se hodícího pro nevidomé. Nelze nepřipomenout, že jeho návrhy několika tajných písem vycházely z vojenských potřeb. Všechny konstrukce se opírají o kódy. Zcela novým prvkem v písmu pro nevidomé jsou reliéfní body.

Jeho poslední systém je založený na soustavě bodů ohraničených neúplným obdélníkem.

Francesco Lana zvažoval jako vůbec první i to, že jeho písmo mají nevidomí nejen číst, ale že by jím měli také psát. Doporučuje, aby se psalo hustým inkoustem, který se ještě za mokra posypával gumovou drtí pro lepší reliéf. Pro tento účel zkonstruoval speciální šablonu.

Lana vytvořil svou abecedu z jednoho až tří bodů, které jsou uzavřeny do dvou až čtyř úseček: a) pravý úhel ve všech čtyřech jeho umístěních, b) neúplný obdélník, rovněž otočený ve čtyřech směrech, c) úplný obdélník. Uvnitř těchto tří geometrických tvarů jsou umístěny body. Tyto geometrické útvary jsou vytvořeny ze základního obrazce dvou vodorovných a dvou je přetínajících svislých úseček. Tato soustava vytvoří devět možností s body ve třech řádcích vodorovně a rovněž třech sloupcích svisle. Do každého obrazce jsou umístěny jeden až tři body.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here