Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: LAAS–D´AGUEN, Pierre Victor

další: LACINA, Jaroslav

LABOR, Joseph

* 29. 6. 1842

† 26. 6. 1924

Vynikající rakouský klavírista, varhaník a hudební pedagog.

Narodil se v Hořovicích jako syn obchodníka. Nevidomý byl od narození. Do svých sedmi let byl vychováván rodiči, poté byl přijat do vídeňského ústavu na Hohe Warte. Brzy se projevil jako mimořádný hudební talent. Jelikož však v ústavu nebyl odborník, kompozici studoval na konzervatoři. Rovněž cizí jazyky mu nepůsobily zvláštní potíže. Jako žák byl velmi oblíbený.

Z ústavu vystoupil po devíti letech. Stal se koncertním klavíristou. Mistrně hrál skladby barokních i klasických autorů. Soudobým skladatelům se však nevyhýbal. Na programu měl i skladby Smetanovy. Po prvních úspěších se rozhodl uspořádat koncertní turné. Mimořádné úspěchy slavil v Hannoveru, kde ho vyznamenával sám král Jiří V. Byl zde přijat jako dvorní klavírista a učitel hudby dvou královských dcer. Po dvou letech se této funkce vzdává. Král ho z vděčnosti zaopatřil doživotní penzí, mohl se tedy bez starostí o obživu věnovat zdokonalování své klavírní hry.

Od r. 1865 pořádal další turné. Byl to zájezd do Bruselu, Londýna, Paříže, Petrohradu a Moskvy. Nakonec se usazuje ve Vídni jako koncertní mistr a hudební pedagog. Studoval u něho např. i A. Schönberg. Z našich klavíristů to byl také nevidomý Götz. Vychoval rovněž jednorukého klavíristu Paula Wittgensteina.

Zabýval se též problematikou Braillovy bodové hudební notace. Učinil v ní pro vlastní potřebu určité zásahy.

V r. 1870 se začal zajímat o hru na varhany. Ve hře na tento hudební nástroj brzy dociluje výborných výsledků, nejméně takových jako ve hře na klavír. Vedle Brucknera se stal nejslavnějším vídeňským varhaníkem. Získal úřad varhaníka dvorní kapely.

Po celý život se věnoval také skladbě. Liboval si v kontrapunktu. Nejhranější jsou klavírní kvartety, klavírní kvintety, sonáty pro klavír, pro violoncello i pro housle. Pro klavír s orchestrem složil jeden koncert. Klavírní koncert složil i pro svého jednorukého žáka Wittgensteina. Dále napsal mši, drobné skladby klavírní i varhanní.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here