Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: KUNZ, Martin

další: KVĚTOŇOVÁ, Lea

KURLAND, Karel

* 2. 2. 1951

Učitel hudby, odborník digitální techniky sloužící nevidomým uživatelům.

Narodil se v Českém Těšíně. Krátce po narození došlo u něho ke ztrátě zraku. Školní docházku absolvoval v letech 1959–1968 v ZDŠI pro NS v Brně. K jeho zájmům patřila hra na akordeon a klavír, manuální činnosti a lehká atletika. Ve sportovních soutěžích NS dětí a mládeže dosahoval předních umístění. Patřil mezi technicky velmi schopné žáky. Hru na hudební nástroje pěstoval s velkou pílí. Mohl být proto doporučen ke středoškolskému studiu hudby.

V letech 1968–1976 studoval na SHŠI pro mládež s vadami zraku v Praze. Zde se věnoval především hře na akordeon, pozoun a klavír. S velkým zájmem hrál v dechovém souboru Janátovka. Pod vedením K. Kurlanda natočil tento soubor gramofonovou desku. Maturitní zkoušku vykonal v r. 1974. V dalších dvou letech studia na stejné škole si rozšířil pedagogické vzdělání. Pedagogickou praxi vykonal v ZDŠI pro NS v Praze.

Po úspěšných absolventských zkouškách v r. 1976 působil od září téhož roku v LŠU (později ZUŠ) v Českém Těšíně jako učitel hudby. Se svými žáky se pravidelně zúčastňoval soutěží zájmové umělecké činnosti. Své znalosti a dovednosti uplatňoval také jako ladič klavírů a opravář hudebních nástrojů.

K jeho zvláštním zájmům patřila elektronika. Věnoval se opravám různých přístrojů. Pro nevidomé uživatele vyráběl drobné elektronické kompenzační pomůcky. Vlastním úsilím zvládl práci s počítačem a zaměřil se na využití výpočetní techniky, která slouží nevidomým zájemcům.

Od roku 1994 začal systematicky pracovat s NS lidmi. V Ostravě vybudoval Středisko technických pomůcek a informatiky SONS ČR, ve kterém pracoval jako vedoucí, metodik sítě BraillNet a instruktor, metodik pro kompenzační pomůcky a výpočetní techniku. Jako vedoucí střediska organizoval řadu vzdělávacích rekondičních pobytů. Podílel se na přípravě a realizaci seminářů pro oftalmology a pracovníky referátů sociálního zabezpečení. Od r. 2001 působí jako ředitel TyfloCentra Ostrava, o.p.s.

Podílí se na tvorbě celostátní metodiky výuky obsluhy náročných kompenzačních pomůcek pro NS, spolupracuje na vývoji nových kompenzačních pomůcek, působí jako konzultant diplomových prací zaměřených na problematiku života NS osob.

K. Kurland patří k nevidomým odborníkům, kteří se v Česku podílejí na trvale se zvyšující účinnosti speciálních zvláště náročných elektronických pomůcek.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here