Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: KRUMBHORN, Caspar

další: KUBÍČEK, Leopold Josef

KUBÁLEK, Antonín

* 8. 11. 1935

Světoznámý český klavírista žijící v Kanadě.

Narodil se v Libkovicích. Jeho dětství bylo dramatické, protože byl nemanželským dítětem. Jako syn české matky byl nucený navštěvovat německou obecnou školu u babičky v Břežánkách, kde také prožíval válku. Nejotřesnější prožitek ho čekal až po skončení války. Při dětských hrách odpálil celou skupinu pancéřových pěstí a plameny mu šlehly do obličeje. Kdoví, jak by to dopadlo, kdyby duchapřítomně neskočil do potoka. Zdraví mu v nemocnici zachránili, ale oči má navždy oslabené.

Když se pak konečně dostal do české školy v Hořanech, kde žil s matkou, přestal vidět na tabuli, a tak byl v r. 1946 přijat do Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech. řádové sestry ho přejmenovaly na Oldřicha a přidělily číslo. To se chlapce nesmírně dotklo. Tím více se upnul ke hře na klavír. Věnoval se hře i na jiné hudební nástroje. Projevoval hudební nadání i píli, a tak po vykonání přijímací zkoušky byl v r. 1951 přijat do hudební školy Deylova ústavu pro nevidomé v Praze. Studoval u O. Heindla. Brzy přešel na konzervatoř k O. Kredbovi a po úspěšném veřejném absolventském koncertě v r. 1957 byl přijat na AMU do třídy prof. Fr. Maxiána. Dostal se do skupiny pokrokových umělců, kde umělecky vyzrál. Studium na AMU nedokončil, protože „neměl čas“ navštěvovat přednášky z marxismu. Z toho důvodu byl vyloučen.

Začal pořádat klavírní recitály a nahrávat na gramofonové desky. Vyučovat začal v LŠU v Kamenici nad Lipou a Mšeně. Pro neuspokojivé podmínky se rozhodl vyučovat soukromě. Podmínky soukromého učitele hudby nebyly dobré, a tak po posledním recitálu na jaře r. 1968 odchází hned na podzim téhož roku i se svou manželkou a dvěma dcerami do emigrace, a to z Vídně do Kanady. Zákaz vystupovat v zahraničí ho v jeho úmyslu jen utvrdil. Zde mu v začátcích pomohl dirigent K. Ančerl. Začátky byly krušné. Nedal se na ústup. Pro začátek obdržel starší klavír od jednoho člena symfonického orchestru. Svou pílí se záhy proslavil na celém severoamerickém kontinentě. Po několika zdařilých koncertech ho hudební kritici zařazovali mezi nejlepší světové klavíristy. Spoluúčinkoval i s komorními soubory. Spolupracoval i s Ivanem Ženatým, českým houslistou, s nímž natočil několik kompaktních disků.

Je označován jako interpret romantických skladeb. Sám však říká, že má rád všechno, co právě hraje. Nahrál kompletní cyklus Mozartových sonát. K nejoblíbenějším patří Sukův cyklus O matince. Nastudoval a nahrál také koncertní etudy od B. Martinů. Jeho repertoár je mimořádně rozsáhlý. Nebojí se interpretace prvního provedení nových skladeb současných skladatelů.

Stal se profesorem na Torontské konzervatoři i tamní univerzitě. V jeho repertoáru na koncertech i gramofonových deskách nikdy nechyběla česká hudba. Koncerty snad ani nelze spočítat, gramofonových desek natočil na čtyři desítky. Po pádu komunistického režimu se několikrát vrátil do Prahy, kde koncertoval. Zvláště byl zdrcen stavem svého rodiště, kde jeho rodná obec i okolní obce mizejí na úkor dolování uhlí. Při své návštěvě v r. 1994 věnoval výtěžek svého koncertu ve prospěch obnovy obce Libkovice. V roce 1996 přijel do Prahy znovu.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here