Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: KROHN, Christian

další: KRUMBHORN, Caspar

KRÜGER, Ferdinand

* 1840

Německý tyfloped.

Narodil se v Zellinu. Na učitelskou dráhu se připravoval v semináři. To však ještě netušil, kde bude působit. Jeho sociální cítění ho vedlo do oblasti péče o nevidomé děti.

Nejdříve působil v berlínském ústavu, potom (1872–1886) v Královském pruském ústavu slepců. Bylo to v době, kdy Rösner ústav přeorganizoval a Wulff nové pojetí ústavu dokončil. Krüger zde získal mnoho nových zkušeností, které mohl uplatnit ve své příští vedoucí funkci v nově založeném Ústavu pro nevidomé děti v Knigsthalu.

Nový ústav zpočátku trpěl nedostatkem všech provozních prostředků. Jen pozvolna se rozbíhalo pravidelné vyučování. Krüger v něm zvlášť zdůrazňuje úlohu reliéfních obrázků a modelování z hlíny.

Místo reliéfní latinky zavádí Braillovo písmo. Pro dopisování s vidomými lidmi ponechává písmo Heboldovo. Pro vyučování zeměpisu zajišťuje Kunzovy reliéfní mapy. Byl pro zavedení speciálního braillského zkratkopisu.

Krüger ústav pozvedl nejen hospodářsky, ale především zavedením tehdy nejprogresivnějších metod a přiměřených speciálních učebních pomůcek. Jeho výchovně vzdělávací činnost směřovala hlavně k rozvíjení hmatových představ nevidomých dětí.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here