Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: KRASNOUSOV, I. M.

další: KRÁTKÝ, Osvald

KRÁTKÝ, Milan

* 1938

Český vynálezce.

Narodil se v Plzni. V devíti letech utrpěl těžké oční zranění, po kterém ztratil zrak. Docházku do ve svém bydlišti dokončil. Jako dítě se nejvíce zajímal o techniku.

Po dokončení základního vzdělání nastoupil do elektronického závodu jako navíječ. Začal studovat na elektrotechnické průmyslovce. Patřil mezi vynikající studenty. Maturitu mu však vedení školy nepovolilo, jelikož nemohl předložit písemné grafické práce. Přesto požádal o přijetí na vysokou školu strojní a elektrotechnickou. Byl přijat. Úspěšně studoval po celých pět let, ale opět mu nebyla povolena obhajoba diplomové práce.

Po čtyřletém hledání zaměstnání nastoupil do kurzu pro telefonní manipulanty. Místo přijal v závodě, ve kterém dříve pracoval. Touha po dalším vzdělání ho vedla k žádosti o vykonání maturitní zkoušky s výjimkou, což mu bylo povoleno. Nakonec mu rektorát povolil absolvovat i vysokou školu s výjimkou, že připraví několik teoretických prací navíc. V r. 1972 obhájil svou diplomovou práci na téma Technologicko-ekonomická studie řešení výrobního procesu včetně montáže elektromagnetického ventilu. Obdržel titul inženýr.

Odpovídající zaměstnání nenalezl, zůstal proto pracovat v telefonní ústředně této vysoké školy. Naskytla se mu však příležitost spolupráce při vyvíjení lékařských přístrojů ve Fakultní nemocnici v Plzni. Byl mimořádně zručný, práce na malém hodinářském soustruhu ovládal mistrně.

Jeden z chirurgů ho požádal o spolupráci na sestrojení nového operačního nástroje pro šití speciálními jehlami. Sestrojil chirurgický pneumatický jehelec, za který v r. 1980 obdržel mezinárodní zlatou medaili. Tímto vynálezem zjednodušil práci chirurga. Odpadá mnoho komplikovaných pohybů při šití rány. O jehelec byl velký zájem v zahraničí.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here