Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: KOLUBOVSKY, Jaskob

další: KORNILOWICZ, Wladyslaw

KOMENSKÝ, Jan Amos

* 28. 3. 1592

† 15. 11. 1670

Český filozof, pedagog (biskup Jednoty bratrské), teolog a humanista; jedna z největších postav českých kulturních dějin.

Po studiu na německých evangelických školách v Hellbornu a Heidelberku vyučoval v Přerově a byl duchovním správcem školy ve Fulneku. Po bitvě na Bílé hoře se musel skrývat, za několik let odešel natrvalo do exilu. Postupně se svým dílem zařadil mezi uznávané evropské učence. Stává se mluvčím protikatolické emigrace. Od r. 1628 žil v Lešně (Polsko), rovněž v Anglii, Švédsku a v Uhrách. Po požáru Lešna se uchýlil do Nizozemska, kde zemřel. Je pochován v Naardenu.

Rovněž z hlediska speciálně pedagogického pohledu je v Komenského díle obsaženo mnoho humanistických myšlenek. Např. ve svém spisu Didactica magna (1632) se obrací přímo k problému výchovy a vzdělávání všech, a tedy i zdravotně postižených dětí, dětí tělesně, smyslově a psychicky hendikepovaných. Komenský píše, že z výchovně vzdělávacího procesu nemá být nikdo vylučován, že každý má přirozené, nezadatelné právo na výchovu a vzdělání. V tomto kontextu jsou významná jeho slova: „Od učení moudrosti a od vzdělání ducha nemá být nikdo vyjímán, neřku-li vzdalován. Leč bychom chtěli dělat křivdu nejen tomu jednotlivci, nýbrž i celé podstatě lidství.“ A na jiném místě „Vševýchovy“ napsal: „Je otázka, zda tedy i slepí, hluší a zaostalí (jimž se totiž pro ústrojný nedostatek nemůže něco dostatečně vštípit), mají být přibráni ke vzdělávání? Odpovídám: Z lidského vzdělání se nevynímá nic, leč nečlověk. Pokud tedy mají účast na lidské přirozenosti, potud mají mít účast na vzdělání. Ba spíš tím více pro větší nutnost vnější pomoci, i když si příroda pro vnitřní nedostatek nemůže dosti pomoci sama. Zejména, když příroda, bylo-li jí po některé stránce zabráněno rozvinouti svou sílu, rozvíjí ji po jiné stránce tím zdatněji, jen když se jí pomůže. Vždyť příklady ukazují zřejmě, že od narození slepí vyspěli jen za pomoci sluchu ve znamenité hudebníky, právníky, řečníky atd., podobně jako od narození hluší vyspěli ve vynikající malíře, sochaře a řemeslníky...“

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here