Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: KNOASS, N. V.

další: KÖGLER, Hermann

KOEV, Vasil

* 1914

† 1983

Bulharský učitel hudby, jeden ze zakladatelů bulharského profesionálního pěveckého sboru nevidomých. Byl jeho prvním dirigentem.

Narodil se v Čirpanu v chudé rolnické rodině. Zrak pozbyl již v dětství. Základní všeobecné i elementární hudební vzdělání nabyl ve Státním ústavu pro nevidomé v Sofii. Záhy projevoval mimořádné hudební nadání spojené s trvalou pílí. K hudbě zvláště přilnul pod vedením N. Bechterova, učitele hry na housle a P. Stajnova, u kterého se učil hře na klavír. Ve hře na oba hudební nástroje dosahoval vynikajících výsledků. Byl ozdobou při všech interních i veřejných hudebních žákovských produkcích, které ústav pořádal.

Protože jeho rodiče byli chudí, je Koev po ukončení docházky do ústavu nucený se osamostatnit a starat se o svou obživu. V rodině nebylo na to, aby mohl své hudební vzdělání rozšířit studiem v odborné škole. Jako ostatně většina nevidomých hudebníků v průběhu druhé světové války působil jako hudebník v restauracích a jiných zábavních podnicích, aby si vydělal na základní obživu.

Touha po poznání a silný vztah k milovanému umění přivádí vitálního nevidomého mladíka na Státní hudební akademii. Již to, že byl vůbec přijat, bylo úspěchem. Avšak to nejnáročnější ho přece jenom čekalo. Při studiu bylo třeba překonávat mnoho těžkostí, které zdolával mimořádným pracovním úsilím. Chybějící hudební materiál částečně nahrazuje mimořádnou hudební pamětí a představivostí. S obtížemi si zajišťuje přepisy nejnutnějších skladeb i jiného studijního materiálu (textů i hudebnin) z běžného do Braillova písma. Hru na klavír studuje u prof. T. Jankova, harmonii u prof. V. Stojanova.

Po ukončení vysokoškolského studia pracuje nejdříve jako učitel hudby v Sofijském ústavu pro nevidomé, kde vychoval řadu hudebníků.

Nejvíce ho vždy lákala vokální hudba. Stává se proto členem ochotnického pěveckého sboru Balkán, který působil při Svazu nevidomých Bulharska. Koev se přihlásil k vypsanému konkurzu, který posléze vyhrává a stává se prvním hlavním dirigentem tohoto pěveckého sboru. Pod jeho vedením zvyšuje sbor neustále svou interpretační úroveň a po cestě umění pokračuje jako profesionální těleso.

Koev je autorem několika sborových písní, např. Dcero Kalino, More done aj., které dnes zaujímají významné místo v repertoáru sboru.

Život Vasila Koeva byl naplněný prací, úspěchy, ale také zklamáním. Jeho osobnost byla významným článkem hudební kultury bulharských nevidomých. Jeho umění bylo vysoko ceněno odbornou hudební veřejností.

Svět nevidomých utrpěl jeho odchodem těžkou ztrátu. Byl jednou z překrásných nevidomých osobností, které neúnavnou prací naplnily svůj život po okraj.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here