Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: KIRK, Rahsaan Roland

další: KIŠŠ, Jozef

KIRPAL, Ernst

* 1871

Český ladič klavírů a obchodník hudebními nástroji v České Lípě, později majitel hudební školy v Ústí nad Labem.

Narodil se v Jägersdorfu u České Lípy. Od dětství byl nevidomý. Vychován byl v Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Některé prameny uvádějí, že byl chovancem Klarova ústavu v Praze. To by mohl potvrdit i jeho článek v časopise Die Blindenwelt (1939), ve kterém vypráví o Klarově ústavu. Velice rád vyprávěl o životě v ústavu a pořídil i nějaké zápisky. Popsal v nich všechny učební i jiné pomůcky, které se v ústavu používaly. Výtah z nich byl uveřejněný v časopise Úchylná mládež.

Cenné je jeho popisování začátků čtení a psaní. Uvádí autora i název slabikáře: G. Klos: Fibel und erstes Lesebuch, vydaný ve Wroclawi r. 1865. Tištěný byl propichovanou latinkou. Popisuje i další učebnice.

Psací potřebou byl Kleinův psací stroj a pro Braillovo písmo plstěná podložka s kovovým řádkem opatřeným okénky pro jednotlivá písmena. Podává důkaz o tom, že pražskou tabulku vytvořil učitel V. Malý v r. 1886.

V zeměpise se používaly dřevěné mapy (Bezecného) a od r. 1883 papírové mapy Kunzovy. Pro počty měli upravená běžná počitadla. Později se používala pražská tabulka. Pro geo metrii byly k dispozici dvoj– i trojrozměrné papírové modely. V hudební výchově se žáci seznamovali s běžnou notací. Za tím účelem se používaly dřevěné tabulky. Vyučovalo se náslechem, později podle Braillovy bodové hudební notace.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here