Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: HUBER, François

další: HUGHU

HUDEČEK, Milan

* 9. 1. 1954

Český vynálezce prvního elektronického zařízení pro nevidomé s hlasovým výstupem Eureka A4.

Narodil se v Brně. Zde také absolvoval základní i gymnaziální studium. V r. 1978 absolvoval Vysoké učení technické, kde studoval sdělovací techniku. Krátce pracoval v Československé akademii věd v ústavu přístrojové techniky.

Do zahraničí emigroval v r. 1981. Usadil se v Austrálii. Brzy pracoval jako vývojový inženýr u firmy Jacobs–radio v Melbourne. V r. 1983 zakládá firmu Robotron, která se zpočátku zabývala softwarovými informacemi a vývojem specializovaného softwaru. V té době se podnik začal zabývat řečovou syntézou. Nápad vyrobit malý „mluvící“ počítač se přímo nabízel do služeb nevidomým. Obrátil se proto na předsedu slepecké organizace Davida Blytha, který se spoluprací souhlasil. Za půldruhého roku byla Eureka A4 na světě. Nejdříve byla představena v Královském institutu ve státě Victoria. Firma Robotron vyrobila vlastní konstrukci elektronické řeči.

V r. 1986 zahajuje Robotron sériovou výrobu Eureky A4 s anglickou verzí řeči. O rok později byla Eureka doplněna systémem Braille–master, který umožnil převod textu do Braillova písma. V r. 1989 byla vyvinuta japonská verze. V r. 1990 byla Eureka A4 vybavena španělštinou a švédštinou. Po představení přístroje v Brně (1990) byla instalována i čeština. Lokalizací pro české prostředí M. Hudeček nesmírně napomohl rozvoji výpočetní techniky pro nevidomé zájemce u nás i na Slovensku. Množství kladných ocenění a vyznamenání stále rostlo. Na brněnském veletrhu obdržela Eureka A4 zlatou medaili.

Milan Hudeček neustrnul. V r. 1991 zahájil vývoj čtecího přístroje s hlasovým výstupem na principu optického rozpoznávání písmen. V následujícím roce se již začal vyrábět pod názvem Rainbow, v japonské verzi pod názvem Esprit a v německé a české řeči pod názvem Sunrise. V r. 1993 rozšířil M. Hudeček služby nevidomým tím, že vyvinul rozlišovač barev. V r. 1994 přichází na trh mluvicí kompas téže firmy, který „hovoří“ několika jazyky.

Další vývoj přináší nová zlepšení a zdokonalování nové elektronické pomůcky. Vznikl přístroj označený jako Arie. Jedná se o miniaturizovanou Eureku A4 se značným rozšířením funkcí. Rovněž Sunrise se rozvinul, nazván Galileo.

Milan Hudeček ve své aktivitě neustává. Nevidomí v České republice mu vděčí za to, že jim ukázal novou cestu do světa vidomých lidí, že jim položil základy výpočetní techniky. Způsobil kvalitativní zvrat ve vzájemné komunikaci a umožnil vznik nové báze rozvoje jejich intelektu. I když v současné době je Eureka A4 postupně nahrazována běžnými mluvicími počítači, jméno našeho krajana zůstane navždy spojeno se začátky elektroniky, která slouží nevidomým, dnes už rovněž slabozrakým.

Brněnské oddělení DTI TMB má ve svých sbírkách funkční Eureku A4 s českým hlasovým výstupem

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here