Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: GUILLEMET, Serge

další: GULDBERG, C. E. L.

GUILLIÉ, Sébastien

ředitel Národního ústavu pro mladé slepce v Paříži.

Když v r. 1814 přebíral vedení ústavu Quinze–Vingts1, byl vlastně více ošetřovatelem než učitelem. Oproti dřívější situaci byla v tomto zaopatřovacím ústavu otevřena již druhá třída školy. Velkou energii proto Guillié věnoval oddělení vzdělavatelných a mladých chovanců, od těch starších a neschopných je oddělil. Jedině ve výchově a možnosti vzdělávání viděl záruku, že by se ústav vzdělávací měl pro nevidomé děti stát tím pravým zařízením. Toto rozdělení prosadil. Stalo se tak v r. 1815. Trvalo však ještě další dva roky, než oddělení pro vzdělávací ústav osamostatnil a hlavně, až se přestěhovalo do vlastní budovy. Tímto činem byl založen dnešní Národní ústav pro mladé slepce, jelikož starší chovanci zůstali v Quinze–Vingts.2

Guillié přistupuje k zásadním změnám. Haüyovu abecedu nezavedl, nýbrž vytvořil vlastní systém*2) . Zajistil výrobu pomůcek pro matematiku i zeměpis. Zavedl vyučování několika cizím jazykům. Rozšířil vyučování hudbě hrou na několik hudebních nástrojů. Z manuálních činností to bylo pletení, tkaní koberců, síťování, obuvnictví, výroba řemenů aj.

V r. 1819 zavedl na zkoušku Barbierovo dvanáctibodové písmo.2 Později vytvořené Braillovo písmo však radikálně odmítl, považoval je pouze za dětskou hru s body. V jeho situaci lze tento přístup pochopit. Jinou pozici ovšem měli jeho nástupci.

Napsal Esej o výchově nevidomých (1817). Byla mnohými přijata kladně, ale jinými prudce odmítána. V r. 1821 ji přeložil do němčiny a ve Wroclavi vydal tamní ředitel ústavu pro nevidomé J. Knie.

*1) Viz Poznámky a vysvětlivky

*2) Viz Valentin Haüy

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here