Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: FLEMMING, Emanuel Gottlieb

další: FLIEGER, Jaroslav

FLENEROVÁ (Wagnerová), Helena

* 7. 12. 1926

Česká tyflopedka.

Narodila se v Praze, kde také získala základní vzdělání. R. 1946 ukončila středoškolské studium na reálném gymnáziu maturitou. Pokračovala studiem na PF UK v Praze.

Své první zaměstnání našla na pro slabozraké žáky v Praze, kde působila do r. 1968. Externě spolupracovala s M. Sovákem. Po otevření interního studia na katedře speciální pedagogiky působila jako vysokoškolská pedagožka do r. 1983. Po odchodu do důchodu zde zůstává pracovat na částečný úvazek do r. 1989. Mimoto působila na Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

Spolupracovala na tvorbě speciálních učebních osnov a učebnic I. stupně pro slabozraké žáky. Ve spolupráci s očním lékařem dr. J. Jeřábkem se zúčastnila tvorby filmu Jak vidí zrakově postižení. Za svou práci obdržela cenu Ministerstva školství ČR.

V 80. letech 20. století spolupracovala s tyflopedickou poradnou pro rodiče těžce zrakově postižených dětí raného věku nejdříve v Brně, která působila při ZDŠI pro nevidomé a slabozraké žáky, později s poradnou Raná péče v Praze, kterou zřídil SI, později se stala jejím zřizovatelem ČUNS.

H. Flenerová je autorkou vysokoškolského skripta Kapitoly z tyflopedie (1982) a několika časopiseckých příspěvků.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here