Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BRANDOLINI, Aurelius Lippo

další: BRANDSTÄTTER, August

BRANDOLINI, Rafael

Italský básník, jehož chvalozpěvy mu vybudovaly velkou slávu.

Žil koncem 15. století. O příbuzenských vztazích k Aureliovi Brandolinimu není nic známo. I jako nevidomý dosáhl vysokého vzdělání. Slávu si vydobyl chvalozpěvem na Karla VIII. Získal si tím jeho přízeň. Karel mu stanovil roční důchod. Z Brandoliniho prací byly nejznámější: Orationes de laudibus, Cosmi Medices ad Leonem X. a Orationes ad consilium Lateranense.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here