Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BORG, Per Aron

další: BORIS, Miroslav

BORGES, Luis Jorge

* 24. 8. 1899

† 14. 6. 1986

Argentinský básník a spisovatel.

říká, že literatura je jednou z forem filozofie. Každý čtenář je svým spisovatelem, jelikož předkládaný text si zpracovává svým způsobem. „řeka mne nese – já jsem ta řeka.“

Narodil se v Buenos Aires jako syn právníka a psychologa. Zrak začal ztrácet v raném dětství, ve svých 15 letech prakticky oslepl. Rodina trpěla dědičnou oční chorobou. Rovněž otec i babička byli takřka nevidomí.

Již jako dítě cestoval s rodiči po Evropě. Základní vzdělání získal ve Švýcarsku. Do Argentiny se vrací v r. 1921. V r. 1923 vydává svou první sbírku básní. Nejznámější je však jako autor povídek.

Luis, snad pro svůj nedostatek zraku, byl dítětem plachým se sklonem k samotářství. Svou ztrátou zraku mimořádně trpěl a vlastně po celý život usiloval o jeho navrácení. Podrobil se osmi očním operacím, ale bezvýsledně.

V r. 1938 se stává knihovníkem Státní knihovny v Buenos Aires. Se zrakem má trvalé potíže. Právě v době (1955), kdy L. J. Borges oslepl úplně, se stal knihovníkem Národní knihovny. Je mimořádně zajímavé, že byl již třetím nevidomým vedoucím pracovníkem této instituce. Před ním zde působil nevidomý spisovatel Groussac a ještě dříve nevidomý J. Marlmol. Knihovna měla 900 000 svazků. Knihy viděl, jak sám popisuje, jako bílé plochy. Usiloval o to, aby svůj handicap nahradil odborností. Věnoval se studiu cizích jazyků.

Jeho dílo se víc a více stává esoterickým. Je zastáncem názoru, že slepota není tmou, ale jednou z forem osamění. „Co je nám dáno“, píše, „je materiálem pro život“. Dále píše, že „Slepota je styl života“, říká, „nedovolil jsem, aby mne odradila od studia.“ Napsal knihu Chvála stínů.

Celý život prožil ve svém rodném městě, kde měl vynikající společenskou pozici. Stal se profesorem angličtiny na místní univerzitě, kde se věnoval staroangličtině a severským evropským jazykům. Ovládal i němčinu.

Několik týdnů před svou smrtí se odstěhoval do Ženevy, doufal, že ho čerstvé ovzduší uzdraví. Zakrátko zde však zemřel.

Borges byl držitelem několika cen a vyznamenání. Byl poctěn čestným doktorátem několika univerzit. Jeho dílo se překládá do mnoha jazyků.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here