Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BOCSKAI, Imre

další: BOHATA, Otakar

BOČKAREV, Valentin Nikolajevič

* 1880

Ruský historik.

V dětském věku začal trpět progresivní zrakovou vadou, která později skončila úplnou slepotou. Tato situace mu značně komplikovala dětství. Absolvoval základní i středoškolské vzdělání.

V r. 1906 dokončil studia na Moskevské univerzitě obor ruská historie. Pro své výborné studijní výsledky zůstal na katedře ruských dějin jako asistent. V r. 1915 se stal profesorem. V této době měl již za sebou vydání několika vědeckých prací. V pozdější době byl zván k přednáškám i na jiné univerzity. Byl prvním nevidomým vědeckým pracovníkem v Sovětském svazu, ovšem úzce svázaný tendenční ideologií, která mu neumožňovala svobodné bádání.

Byl činný i při zakládání VOS. Za druhé světové války navštěvoval vojáky Rudé armády v jejich zákopech a tam s nimi besedoval.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here