Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: APPENZELLER, Heinz

další: ARAGO, Jacques Etienne Victor

APPIUS, Claudius, zv. Caecus (Slepý)

† po 280 př. n. l.

římský cenzor, senátor a sociální reformátor.

Ač patricij, podporoval svými politickými opatřeními plebejce. V r. 312 př. n. l. nechal vybudovat vodovod a dal postavit dlážděnou silnici (Via Appia) z říma na jih Itálie do Vapue. I jako nevidomý požíval v senátě úctu. Do historie se zapsal také tím, že v římském senátě pronesl (v r. 280 př. n. l.) řeč, ve které nesouhlasil uzavřít potupný mír s epirským králem Pyrrhem po jeho vítězství u Auscula.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here