česky english

Náhoda

Audio Game Book "Náhoda" vznikl za přispění: Jihomoravské plynárenské a.s., Ministerstva informatiky, Ministerstva kultury, Nadace České spořitelny, Nadačního fondu Českého rozhlasu z výtěžku sbírky Světluška

Downloadable document:
Before downloading this document, please, sign up

Upozornění: v závěru instalace se objeví informace - instalace dokončena. Nesnažte se instalaci manuálně ukončit a hru spustit! Vyčkejte a hra bude spuštěna automaticky.  To může trvat, dle počítačového vybavení, až dvě minuty.  Pokud jste  instalovali hru vícekrát, nebude správně fungovat.
Hra obsahuje 77 lokací, kdy délka zvukového záznamu činí 117 minut, bez otázek a prodlev při přechodech na jednotlivé lokace. Volbou nesprávné cesty může být hra desetkrát předčasně ukončena, z toho jednou v úplném závěru hry.
O úspěšném ukončení hry vás informuje věta "Jsi vítěz".
Můžete hru odehrát relativně rychle, nicméně doporučujeme její úplné odehrání. Včetně  neslavných konců. 


Náhoda je určena hráčům nad 16 let.


Audio Game Book "Náhoda" je první hrou svého druhu na světě. Testována byla v České republice a Velké Británii.  Vývoj trval 18 měsíců.
Její tvůrci se zaměřili na maximální herní komfort spočívající ve snadném ovládání a minimálních nárocích na počítačové vybavení.
V recenzích byl oceněn vlastní příběh, jednoduché ovládání, zpracování zvuku i možnost volby, kdy se hráči mohou vyhnout lokacím, obsahujícím pro některé z nich poněkud choulostivé či drastické situace. Jsou vždy jasně a srozumitelně navozeny a hráč svojí volbou učiní své svobodné rozhodnutí.
Velký důraz byl kladen na zvukovou složku hry. Pro dokonalý poslech doporučujeme sluchátka.
Doporučujeme také důkladné seznámení s nápovědou, aby jste v případě předčasného ukončení hry zvládli rychlé přechody na kritické lokace, ve kterých jste učinili nesprávné rozhodnutí.
Několik málo informací závěrem. V průběhu hry roluje na obrazovce text příslušné lokace. Virtuální tlačítka jsou také ovladatelná myší. Pokud budete hledat obrazovou složku hry, je to marné. Neexistuje.
Uvítáme, pokud nám na naši adresu apogeum@quick.cz, sdělíte své dojmy, názory a připomínky, zejména tehdy, kdy budou pro naši další práci  povzbuzující.
Doufáme, že u Náhody strávíte příjemné chvíle.

výběr složek

About Us
Download
Player
Contacts
Audio Description
Acters
APOGEUM, public association
Film and theatre audio description